Ett lite bredare perspektiv

När jag förkovrar mig i skolfrågor blir det ofta saker som att gräva i kursplanerna för matte, och ställa frågor som ”Vad betyder C-nivå i kommunikationsförmågan?”. Därför var det extra roligt och nyttigt att gå på Skolvårens träff #afkHuddinge 14–15 februari. Det var en av de mest ambitiösa gräsrotskonferenser jag varit på – det var konfrensmiddag, goodie-bags, inhyrda talare, och allt möjligt.

Och på konferensen diskuterades saker som varför vi har skola över huvud taget, vad skolan kan eller behöver ge samhället på lång sikt, och vad som händer med skola och utbildning när digitaliseringen växer.

Det är speciellt en tanke/frågeställning jag vill spara och skriva ner.

Läs mer

Annonser

Provfrågor som proxy (igen)

I höstas skrev jag en bloggpost om provresultat som proxy – att ha prov där man kan göra en rimlig uppskattning av vad en elev med E-, C- eller A-kunskaper kommer att skriva. Motsatsen vore att ha provfrågor som direkt relaterar till kunskapskraven, där man inte behöver uppskatta vad (exempelvis) en elev på E-nivå skulle klara av – att lösa en uppgift betyder att eleven visar E-kunskaper.

Det finns för- och nackdelar med båda dessa synsätt på prov, men i min värld är den senare provvarianten flera gånger bättre än den förra.

Men här är ett dilemma.

Varning, varning: Den här bloggposten handlar om matteundervisning. Om du tror något annat är det risk att du blir beskviken.

Läs mer

Övning för blivande mattelärare: Skriv ett delprov

Detta är den tredje praktiska övningen för blivande mattelärare som jag lägger på min blogg. Jag jobbar inte på någon lärarutbildning, men om någon är intresserad av att använda uppgifterna är det mycket välkommet. (Jag tar gärna del av feedback i så fall!)

Uppgift: Gör ett delprov för andragradsfunktioner och -ekvationer

Du ska göra ett delprov som ska användas efter delområdet andragradsfunktioner och andragradsekvationer. Du har följande förutsättningar:

  • Provet ska framförallt låta elever visa problemlösningsförmåga som omfattar andragradsfunktioner och andragradsekvationer.
  • Även förmågor som procedurhantering, modellering, begreppsförståelse och kommunikation ska i viss mån kunna bedömas genom provet.
  • Provet får också gärna ta upp moment från tidigare områden i kursen: linjära ekvationer och linjära ekvationssystem.
  • Provet hålls i ett vanligt klassrum där eleverna sitter tätt, vilket betyder att du behöver ha två likvärdiga varianter av provet – så att ingen elev sitter bredvid en elev som skriver samma prov.
  • Det ska finnas exempellösningar till provet (exempelvis som dokument eller video).
  • Det ska finnas någon form av bedömningsanvisningar till provet. Allra minst ska elevens problemlösningsförmåga bedömas på skalan E/C/A, men det är bra om det finns bedömningsanvisningar för andra förmågor.
  • Provet måste inte vara poängbaserat.
  • Du får själv bestämma om du vill ha skrivtiden 60 eller 110 minuter.

Provet kommer att genomföras av några av dina kursare (på halva skrivtiden), varefter vi diskuterar och jämför varandras prov. Läs mer

Preparandkurs: tre tankar

Det verkar som att vi kommer att få köra en preparandkurs på min skola i höst. Allt är inte klart, och det kan fortfarande krångla med elevers och lärares scheman, men om allt går vägen kommer samtliga elever som börjar samhällsprogrammet, humanistprogrammet och estetiska programmet att skriva en diagnos under de första skoldagarna. De elever som visar sig ha problem med basfärdigheter i räkning kommer att läsa en förberedande kurs under första tredjedelen av läsåret. Under de sista två tredjedelarna kommer alla elever att läsa matte 1. Tillsammans.

Det känns skitbra.

Och processen fram hit har väckt en del tankar.

Läs mer

Förståelse. Och färdighet.

När jag planerar eller utvärderar mitt arbete som mattelärare har jag flera gånger kommit tillbaka till att eleverna måste förstå matten. Och de måste också ha stabila färdigheter i hantverket att använda matten.

En elev som inte har förståelse för matten kommer aldrig att kunna tolka verkliga situationer i mattetermer, formulera samband och ekvationer, eller hitta sätt att kombinera olika begrepp och metoder för att lösa problem. För den som inte förstår matematiken kommer den aldrig att bli mer meningsfull än sudoku.

Men det räcker inte att man förstår hur matematiska begrepp hänger ihop. Inte om man faktiskt vill använda matten. Då behövs det också att man kan hantera och bearbeta matematiska formuleringar – de som de flesta skulle kalla ”räkna” (även om det ryms mycket mer än bara aritmetik). Läs mer

Kvadratkomplettering istället för pq-formeln

I matte 2 ingår att hantera andragradsuttryck på ett antal olika sätt – att lösa andragradsekvationer, rita och tolka parabler, hitta och klassa extrempunkter för andragradsfunktioner, och mer. Avsnittet uppfattas allmänt som ett av de svåraste i kursen (tillsammans med exponentialekvationer).

Två av de viktigaste – och ofta svåraste – momenten i avsnittet handlar om att lösa andragradsekvationer och att hitta max- eller minpunkter för andragradsfunktioner. Alla svenska läromedel jag sett baserar de två momenten på en formel som i folkmun kallas pq-formeln. pq-formeln är en metod som blivit så befäst att den sällan ifrågasätts, men det är precis vad jag tänkte göra. Jag tänkte också lyfta fram en annan metod, som (IMHO) gör det lättare att förstå och hantera andragradsuttryck – utan att det blir svårare.

Läs mer

Något som gör mig glad

bild från VarbergI oktober förra året var jag i Varberg och pratade på den årliga träffen för lärare på Statens institutionsstyrelse, som undervisar tvångsomhändertagna ungdomar. En av åhörarna gjorde det här som föreläsningsanteckningar, och gav till mig efteråt.

Jag tänkte direkt att jag skulle lägga bilden på bloggen, bara för att den gör mig glad, men det var inte förrän den här helgen när jag var på Skolvårens träff #AFK Huddinge som det blev av. Tack till Benny Johansson, lärare på SIS, som fick mig att tänka på bilden igen. (Och förlåt till konstnären, som jag glömt namnet på! Den som kan tyda signaturen får gärna säga till, så kompletterar jag beskrivningen.)