Vardagslaboration om den vetenskapliga metoden

För några månader sedan berättade en vän till min sambo om en jättefånig hobby: plate spotting. Den går ut på att man spanar in nummerskyltar på bilar, och försöker hitta någon som har 001 som sifferkombination. När man gjort det börjar man leta efter 002, och så vidare.

Eftersom det var så jättefånigt kunde jag förstås inte låta bli att börja själv. (Jag letar för närvarande efter 003.)

Mitt spanande efter nummerskyltar har fått mig att tro att det är oproportionerligt få skyltar som börjar med en nolla. Och det har, i sin tur, fått mig att formulera en vardagslaboration som man skulle kunna använda för att belysa en del aspekter av hur den vetenskapliga metoden fungerar.

Läs mer

Annonser

Första försöket med fysik: lite reflektioner

Nu har jag haft mitt första år med fysikkurser – två grupper med fysik 1. Det har varit intressant och givande, och jag tänkte att det är en bra grej att samla erfarenheter och tankar om vad jag eller inte vill göra nästa gång.

Läs mer

En lyckad laboration

Jag genomförde just en laboration i två av mina klasser, där jag testade ett lite nytt grepp. Från början hette laborationen ”Arkimedes princip” och gick i princip ut på att mäta undanträngd vätska samt lyftkraft för föremål som sänks ner i vatten. Nu heter den istället ”Tyngd under vatten” och går ut på att försöka beskriva vad som händer med tyngden hos föremål när de sänks ner i vatten.

Instruktionerna är i princip frågeställningen ovan, tillsammans med ett allmänt förslag på arbetssätt:

  1. Testa att göra lite olika mätningar

  2. Formulera idéer kring vilka egenskaper som kan spela roll tyngd under vatten

  3. Gör fler mätningar, där ni (om möjligt) bara varierar en av dessa egenskaper

  4. Revidera era idéer, flera gånger om det behövs

  5. Försök formulera en teori eller ett samband som förutsäger ett föremåls tyngd under vatten

  6. Försök att hitta sätt att motbevisa teorin/sambandet genom nya experiment

  7. Revidera era idéer, flera gånger om det behövs

Läs mer

Ett läskigt fysikexperiment

Jag har nästan ingen koll på kursplanerna i fysik. Min grovplanering för fysikkursen utgår dels från en kollegas gamla planering, dels vilka sidor i boken de olika momenten motsvarar.

När jag förbereder nästa veckas lektioner blir jag till exempel tvungen att kolla in vilka sidor i boken jag tänkte att ”Newtons första lag” skulle omfatta, så att jag kan berätta för eleverna vad jag förväntar mig att de lär sig. Och så hoppas jag att det i slutändan summerar till det som krävs enligt kursplanen. Läs mer