Planera mattekurs del 4: Listan med nödvändigheter

Listan med visioner var bra, men jag måste komplettera den med saker som behöver bli klara innan lektionerna börjar. (Eller åtminstone saker som jag behöver ha klara för att inte bli för stressad.) Den här bloggposten blir en sån lista. Jag inkluderar även saker som är klara, eftersom det känns bra att ha en relativt komplett checklista.

Nästa steg lär bli att se vad jag behöver göra först, för att saker ska funka. Och sen sätta igång med det. Tiden går. Läs mer

Annonser

Planera mattekurs del 3: Jobba första vändan, och utvärdera

De senaste dagarna har jag jobbat med det procedurhäfte jag nämnt tidigare: För varje procedur jag tycker ingår i matte 2b gör jag en steg för steg-beskrivning, till exempel hitta riktningskoefficienten för en rät linje, eller använda konjugatregeln för att faktorisera uttryck.

Idag kom jag över lite bättre uppkoppling än tidigare, och kunde därför börja experimentera med WikiBooks. Nu finns början på en bok för matte 2b, och jag har börjat föra in mina procedurrecept. Det har varit klart användbart att faktiskt använda WikiBooks; jag är säker på att det kommer att göra det lättare för mig att planera hur jag vill (eller inte vill) använda den plattformen i höst.

Under tiden jag jobbat har jag också insett jag borde göra en annan lista, för att komplettera mina visioner: En lista med saker som jag behöver innan jag startar undervisningen. Tiden går, och det kommer mer och mer att vara den listan som styr vad jag jobbar med.

Jag gillar att skriva ner min arbetsprocess. Att sätta ord på mina tankar hjälper mig att lära.

Planera mattekurs del 2: Prioritera och börja någonstans

Förra bloggposten innehåller en lista över saker jag skulle vilja göra i min matte 2b-kurs i höst. Det är mycket mer än jag kommer att hinna med att ordna, så mitt nästa steg var att få en överblick av vad jag skulle kunna jobba med, och framförallt att hitta en bra kandidat att börja med.

Jag gjorde mig en liten tabell över alla visionerna, där jag även satte någon form av siffror på arbetet som krävs och vinsten jag får. Det är ett överdrivet systematiskt sätt att arbeta, men det hjälper mig att samla tankarna. Sen körde jag mer eller mindre på känn och valde något att börja med: ett häfte med procedurer.

Att jag valde det beror på flera saker:

 • Jag är bortrest i en vecka och befinner mig i norra Norrlands inland, utan nämnvärd uppkoppling. Det är alltså lättare att jobba med saker där jag skriver mycket än saker där jag måste jobba aktivt mot nätet.
 • Det är ett sätt för mig att få bättre överblick över kursen, och mina nya tankar om upplägg.
 • Eftersom jag vill lägga ut procedurhäftet på nätet är det dessutom ett bra sätt för mig att lära mig hur WikiBooks funkar.

Planera mattekurs på bloggen

Jag har haft en del tankar om saker jag vill göra med matteundervisningen (bland annat dessa), och tänkte försöka föra spridda tankar till en konkret planering de närmsta veckorna. Som ett experiment tänkte jag försöka göra det här på bloggen, så att andra lärare (och elever!) kan ta del av det om de vill.

Kursen jag tänkte planera för är matematik 2b. Det är en kurs jag höll tre gånger under första året som lärare, så jag känner till den förhållandevis bra.

I den här bloggposten kommer jag att länka till de poster där jag för planeringen framåt.

 1. Visionerna
 2. Välja ut något att jobba med
 3. Jobba första vändan, och utvärdera
 4. Listan med det som behöver bli klart
 5. Fatta beslut om ett antal nödvändiga saker
 6. Göra ett första kursupplägg
 7. Göra mer detaljerad planering

(Sen tog tiden slut, typ.)

Saker jag vill testa nästa läsår

Läsåret är på väg att ta slut, och då har jag klarat av första året som lärare. Det i sig är värt ett antal bloggposter med reflektioner, men i den här bloggposten tänkte jag sammanfatta saker som jag tänker att jag vill göra annorlunda nästa läsår.

Temat för det första läsåret har varit att sätta mig in i kursplaner, och göra dem så konkreta och begripliga som möjligt både för mig och mina elever. Det känns som rätt ställe att börja, men det jag är lite ledsen över att jag inte lagt – eller kunnat lägga – så mycket tid på hur jag arbetar i klassrummet. Det märks att det traditionella arbetssättet (genomgång och sen jobba i boken) inte når fram till 20–40% av eleverna. Nästa läsår hoppas jag kunna lägga fokus på att lära mig mer om hur arbetet i klassrummet kan fungera.

I min privata loggbok har jag gjort en lång och ostädad lista med saker jag vill göra nästa år. Här nedanför har jag försökt städa och gruppera listan, så att den blir lite begriplig. Mycket handlar om arbetet i klassrummet. Några saker är jättestora, andra är pyttesmå. Vissa saker passar ihop jättebra, andra saker motsäger varandra. Jag tänker att punkterna hjälper mig att fundera, och se vad jag tänkte våren 2013. Och kanske kan det vara lite inspiration för någon annan också. Läs mer

Samlade länkar till mina bästa resurser hittills

Jag fick en fråga idag som jag blev glad av. En kollega undrade om jag kunde skicka över de matriser jag gjort, och kanske länkar till uppgifter på Khan Academy.

Jag tänkte att jag skriver ett blogginlägg och sammanställer det jag har i arsenalen, som jag tycker är mest användbart/värdefullt.

Allmänt/för flera kurser

Matematik 2b

Matematik 2c

Matematik 1c

Allt material är öppet för vem som helst att använda och sprida vidare. Open source for the win.

Skillnaden mellan att lära sig saker i skolan och på andra ställen

Igår började jag ett projekt som jag funderat över och velat genomföra i över ett år: Jag började skriva på en mattebok. Målsättningen är att ha en mattebok som distribueras under Creative Commons-licens, och som underhålls och utvecklas av många mattelärare tillsammans. Jag hoppas att projektet kan gå i mål.

I alla fall. Jag har tidigare skrivit ett par böcker som kan kallas läromedel, men då har det handlat om webbpubliceringsverktyget Drupal. (Se Börja med Drupal, Drupal 7: börja här, och Drupal 7 – the Essentials, även i communityversion, om du är nyfiken!) När jag satt och skrev igår blev jag medveten om en brutalt viktig skillnad i förutsättningarna för en mattebok och en bok för blivande webbutvecklare. Den kan sammanfattas så här:

En bok för blivande webbutvecklare är en hjälp för att komma igång med webbutveckling, så att man kan fortsätta att lära sig på egen hand. En mattebok måste rymma allt det man ska lära sig – man kan inte räkna med att läsaren fortsätter att hålla på med matte på egen hand.

Ett annat sätt att säga det är att en bok för webbutvecklare ska peka på saker som är användbara att kunna, och visa hur man genomför dem – så att läsaren själv kan använda kunskaperna i sina egna projekt, och därmed utveckla, fördjupa och förfina kunskaperna. En mattebok är ofta en elevs hela matematiska universum – det finns ingen annan plats där man har chans att utveckla sina kunskaper.

Den skillnaden avspeglar några kännbara brister (eller i alla fall svårigheter) med skolan:

 • En kurs i skolan upplevs som något man ska klara av, inte få ut något av. Meningen med att läsa matte 2c är att man ska klara slutprovet och få ett betyg – inte att man ska få nya verktyg för att analysera och förstå omvärlden.
 • Elevernas vilja att läsa en kurs är based på att kursen ingår i programmet och serveras på bordet framför dem. Inte att de drivs av att vilja kunna göra vissa saker, eller för den delen bara lära sig saker och utvecklas intellektuellt.
 • De kunskaper man får i en kurs tenderar att förfalla efter att kursen är slut – inte växa.

Alla dessa tre punkter är egentligen samma problem, ur lite olika perspektiv.

Man skulle kunna säga att det här är en brist i skolan som måste rättas till, men jag är faktiskt inte säker på att man kan göra det. Den rollen som skola och allmän utbildning fyller i samhället betyder att man inte kan basera den på att elever själva vill lära sig saker. Det finns ett minimum av kunskaper och färdigheter som man bör ha som svensk medborgare, och en av skolans uppgifter är att se till att unga medborgare får dem – inte för att de själva vill, utan för att samhället vill.

Med det sagt tror jag förstås att det vore nyttigt om så mycket lärande som möjligt i skolan – och på andra ställen – kan drivas av individens egen vilja att lära sig, istället för yttre tryck.

När det handlar om att skriva läromedel för skolan har jag i alla fall fått två insikter:

 1. Om du utelämnar något som är bra att kunna, kan du inte räkna med att läsaren lär sig det själv så småningom – det kan istället uppfattas som att ”det inte ingår i kursen”.
 2. Om det inte finns tydliga syften med det som lärs ut, eller det upplevs givande i sig, kommer kursen förmodligen att kännas medningslös.

Fria matteboken – 2b och 2c (snapshot 121118)