”Alternativa sätt att undervisa”

Bara en kort betraktelse kring uttrycket ”alternativa sätt att undervisa”. Uttrycket betyder ”att göra något annat än att jobba sig igenom kursboken, kapitel för kapitel”.

Funderar man ett varv till kring uttrycket inser man att det vanliga måste vara att undervisningen handlar om att gå igenom kursboken. Det är synd.

Bästa sättet att ändra på det lär vara att ge lärare tid att genomföra undervisning så som de vill att den ska vara.

Annonser

Samlade länkar till mina bästa resurser hittills

Jag fick en fråga idag som jag blev glad av. En kollega undrade om jag kunde skicka över de matriser jag gjort, och kanske länkar till uppgifter på Khan Academy.

Jag tänkte att jag skriver ett blogginlägg och sammanställer det jag har i arsenalen, som jag tycker är mest användbart/värdefullt.

Allmänt/för flera kurser

Matematik 2b

Matematik 2c

Matematik 1c

Allt material är öppet för vem som helst att använda och sprida vidare. Open source for the win.

Boken vann. För den här gången.

Det första inlägget i den här bloggen handlar om att göra sitt eget upplägg av kursen, istället för att gå igenom matteboken avsnitt för avsnitt. Det avslutas så här:

Kursböckerna är förstås en bra resurs när det gäller genomgångar och uppgifter, men det är en just en resurs – inte en utgångspunkt. Hoppas att jag kan fortsätta så.

Det blev inte så.

Varför?

Ett: En viktig anledning är att jag märkt att mina kursupplägg har brister. Det finns saker som jag missar, saker som jag tonar ner som jag inte anser är viktiga, och områden där jag missbedömer elevernas kunskaper och hur mycket tid/arbete det tar för eleverna att ta till sig något. I en del fall har jag lyckats parera det med att hitta på nya uppgifter eller planera om kursen, men vissa saker har jag också bara låtit vara.

Den mest betydande bristen i mitt upplägg är att jag inte gett eleverna tillräckliga möjligheter att träna på att tolka och lösa problem. Jag har använt automatiserade uppgifter (Khan Academy) så ofta jag kunnat, och även om det motiverat och stimulerat en hel del elever har det också lett till att de blir bra på att klara just vissa typer av uppgifter – och blir ställda när det dyker upp andra typer av frågor.

Jag har förstås inte bara använt Khan Academy, men många elever har hoppat på de uppgifterna och prioriterat uppgifter i boken mycket lägre. (Och ska sanningen fram har jag lyft fram Khan Academy mycket, så det är knappast elevernas fel.)

Att jag inte skulle göra perfekta kursupplägg är i sig inte överraskande, men jag känner inte att jag kan fortsätta att planera om kurserna fler gånger.

Två: Och det är just det – tiden. Min mätare står på gult nu, och jag känner mig ganska sliten. Jag vill trappa ner arbetsbördan innan jag hamnar på rött.

När jag funderade över kampen mellan att bli bra på att räkna och att bli bra på att tolka matematik, så började jag först att snickra på uppgifter för att låta eleverna jobba specifikt med att tolka matematik. Sen kände jag att jag kanske kan ro ytterligare en omplanering i land, men i så fall skulle jag inte ha ork nog att ta tag i nästa sak som dyker upp.

Det vore en dålig risk att ta, så istället har jag nu planerat om kurserna för att följa upplägget i boken. Då får eleverna uppgifter som är någorlunda varierade, vilket ger mer mångsidig träning.

Hur känns det?

Det gör lite ont att göra en kursplanering där det står vilka sidor i boken som varje moment motsvarar. Det är inte så jag vill ha det, så till viss del (eller ganska stor) känns det som ett nederlag. Men det finns bra saker också:

  • Även om det finns flera aspekter av bokens upplägg som jag inte gillar, så finns det också flera saker som boken gör bättre än vad jag gör. Så boken ger, i vissa avseenden, bättre förutsättningar för eleverna.
  • Eleverna får också mer stabilitet och trygghet i kursplaneringen. Det är inte så lyckat att ha en kursplanering som byggs efter hand, och där den översiktliga planeringen redan ändrats flera gånger på tre månader. (Den stabiliteten är inte så dum för mig heller, för den delen.)
  • Som ny lärare har jag som mål att lära mig en massa saker. Att få erfarenheter från att hålla en bok-baserad kurs är inte dumt.
  • Jag kommer att få tid över, och kanske kommer jag till och med kunna använda arbetstid för att utveckla en del av de alternativa arbetsmetoder och -verktyg jag håller på med.
  • Jag kan förstås fortfarande ha med inslag av Khan Academy, egenskrivna uppgifter, och annat. Men det ska inte bli lika mycket, och själva kursplaneringen kommer att fortsätta att följa boken.

Ser man det på det viset är det här inte så dumt steg alls.

En sak som gör mig ledsen, däremot, är att mitt byte till bokbaserad undervisning betraktas som att jag går tillbaka från mina vilda idéer, till normen. Det är tragiskt att lärare antas följa det upplägg som boken har. Det är tragiskt att man har ”prov på kapitel 5” eller att man frågar sin kollega ”hur långt de har kommit” och implicit menar avsnitt i boken. Det är skamligt för den svenska skolan att det inte finns resurser för lärare att göra sina egna kursupplägg, med utgångspunkt från kursplaner. Det är sjukt att undervisning reduceras till att följa de anvisningar som satts upp av läromedelsförfattare.

(Så lite bitter är jag allt.)

Gå igenom kursen, eller gå igenom boken?

Som ny lärare blir det mycket att stå i. Det är en ny arbetsplats att sätta sig in i, nya elever att lära känna (och ta hand om), och det är nya kurser som man både måste bli bekant med innehållsmässigt och dessutom planera lektioner för. Det är mycket, helt enkelt.

Jag la en del tid i somras på att sätta mig in i de kurser jag ska hålla i höst – matte 1c, 2c och 2b. Framförallt har jag kollat på det centrala innehållet, och försökt dela upp det i bitar som blir hanterbara på en eller ett par lektioner. Nu när skolan satt igång känner jag att jag håller på att tappa greppet om den övergripande planeringen; den som säger om vi håller den takt som krävs för att täcka det centrala innehållet innan kursen är slut.

Det mesta av min planeringstid har gått åt till att överblicka en vecka framöver eller så. I andra hand har jag planerat genomgångar för enskilda lektioner, och bara den tid som blivit över (=0) har använts för att följa upp planeringen på en högre nivå.

Igår började jag fundera på att byta mål. Istället för att planera för att gå igenom de kurser jag har, så skulle jag kunna gå igenom de kursböcker vi använder. Det skulle spara massor av planeringstid – materialet är redan uppdelat i lagom stora bitar, det finns övningsuppgifter, diagnoser och en uppgjord ordning. Enda problemet är förstås att jag inte tycker att boken riktigt stämmer med vad jag anser att kursen ska innehålla, både vad gäller centralt innehåll och kunskapsmål.

Den här helgen har jag jobbat med att uppdatera mina planeringar från i somras, för att passa bättre med hur undervisningen fallit ut och även med den form av lektionsplanering jag använder. Det kostar rätt mycket tid, men det är givande. Kursböckerna är förstås en bra resurs när det gäller genomgångar och uppgifter, men det är en just en resurs – inte en utgångspunkt. Hoppas att jag kan fortsätta så.