Reflektioner över arbetstid, det fjärde halvåret

I julas skrev jag en sammanställning av min arbetstid för förra halvåret. Bloggposten fick mycket uppmärksamhet, förmodligen för att jag kombinerade rätt tydlig statistik med resonemang om att det behövs tid för att reflektera.

Jag har fortsatt att skriva upp tid som jag arbetar. Mitt halvår med arbete är inte riktigt över, men det som är kvar lär knappast påverka statistiken speciellt mycket. Så här ser det ut.

diagram arbetstid VT 2014

diagram förtroendetid VT 2014

Läs mer

Annonser

Att engagera elever och få elever att ta ansvar

Det andra läsåret för mig som lärare är över. Om man förenklar en massa skulle man kunna säga att under första året la jag fokus på att tolka kursplanerna, och andra året testade jag olika sätt att arbeta i klassrummet.

Jag tänker att det tredje året skulle kunna få fokus att engagera elever, och få elever att ta ansvar. (Bland en massa andra saker jag vill göra.)

Varför just detta fokus? Dels för att det är tankar som jag har kommit tillbaka till gång på gång, och som jag tror kan ha stor inverkan på hur bra min undervisning är. (Man kan också säga att det är den värsta flaskhalsen i hur jag hjälper elever att lära sig.) Dels för att det stämmer väl överens med vad forskning säger utmärker bra lärande. Läs mer

Sökes: diagnostestare

I höst kommer vi på Rudbeck att ha en förberedande mattekurs för en del av de som börjar gymnasiet. Kursen går under första tredjedelen av läsåret (elva veckor!), och ska börja så snabbt som möjligt. Målet är att så många som möjligt ska ha relevanta förkunskaper när de börjar läsa matte 1, vilket förhoppningsvis kommer att hjälpa även för senare mattekurser.

Det känns skitbra.

Vi kommer att använda diagnoser för att ta reda på vilka elever som har störst behov av den förberedande kursen, och för att göra administrationen enklare kommer vi – om allt går som jag vill – ha diagnosen digitalt.

För att diagnosen ska fungera så bra som möjligt letar jag nu efter ”betatestare” – personer som är intresserade av att använda diagnosen på elever, och berätta för mig om det finns saker som inte fungerar bra.

prioriteringsregler

elevresultat

Läs mer

En paradox med lärande och lärarutbildning

De allra flesta lärare skulle hålla med om påståenden som ”alla kan lära sig matte”. Det ingår mer eller mindre explicit i lärarens yrkesroll att inte bara tycka, utan också veta att de allra flesta kan lära sig det allra mesta om man bara arbetar på rätt sätt och har tillräckligt med tid.

Ett lite kärvare påstående är exempelvis ”alla kan bli bra på matte 4”. (Matte 4 är den fjärde mattekursen på gymnasiet, och finns vad jag vet bara som krav för ordentligt tekniska högskoleutbildningar som civilingenjörsprogram.) Läs mer

Ett problem i skolan: lågt söktryck till lärarutbildning

Den svenska skolan fungerar bra: Den är gratis, har många engagerade elever/lärare/personal, och bidrar till ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Men det finns ett antal saker som borde fungera bättre. En sådan sak är att det är få som söker till lärarutbildningar – något som både är symptom på att något är fel, och ett problem i sig.

Symptomen

Det var över ett år sedan som DN skrev att det räcker att ha 0,1 på högskoleprovet för att komma in på en del lärarutbildningar, och påståendet har sedan följts upp och bekräftats i ett par omgångar. Av de som antas är det ungefär var sjätte som hoppar av, vilket ibland förklaras med att många söker lärarutbildning som andra- eller tredjehandsval. Många lärarutbildningar fyller inte utbildningsplatserna. Till detta kan man lägga att varannan lärare överväger att lämna yrket (enligt en enkät från Lärarförbundet samt Skolverkets attitydundersökning).

Det känns inte förhastat att säga att läraryrket har relativt låg attraktionskraft. Läs mer

Cognitive ease och pedagogik

Jag har tidigare nämnt boken Thinking, fast and slow av Daniel Kahneman, och hur den inspirerat pedagogiska tankar hos mig. Den här bloggposten tar upp en sak från boken, som jag velat skriva om ganska länge – cognitive ease – och hur det kan spela en roll i undervisning. Cognitive ease kan kanske översätts med kognitiv lätthet eller kognitivt flöde, och beskriver att vi har lätt att ta till oss något. Jag kommer att använda den engelska termen, eftersom jag inte är säker på hur det översätts till svenska.

cognitive ease

(Jag kan förresten berätta att den andra halvan av boken handlar mycket mer om ekonomi än första halvan, och jag är inte riktigt lika lyrisk över boken som jag var i början. Men den är fortfarande lätt värd att läsa.)

Läs mer

Tips till dig som funderar på att bli lärare

Idag igår hade jag glädjen att luncha med Viktor – en kille som läst teknisk fysik, jobbat ett antal år inom industri (även utomlands), och nu har sök och kommit in på en kompletterande lärarutbildning. Han verkar engagerad och intresserad av skola och utbildning, vilket om inte annat bekräftas av att han hörde av sig för att fråga om han fick bjuda på lunch och fråga mig om läraryrket.

Strax innan jag mötte Viktor pratade jag 5–10 minuter med Ruth från Greenpeace, som har starkt engagemang i skolfrågor, två föräldrar som är lärare, och inte tänkte att hon ska bli lärare.

Båda dessa mötena fick mig att vilja skriva samman en lista med blandade tips till de som är på väg att, eller funderar på att bli, lärare.

Man får ta listan för vad den är: En massa tips från en hyperambitiös person som varit matte- och fysiklärare på gymnasiet i två år, på en stor kommunal skola med högt söktryck. Huruvida tipsen är generaliserbara till andra situationer lämnar jag till läsaren att bedöma.

Läs mer