Något som gör mig glad

”Under lovet har jag suttit och pluggat tillsammans med min pappa. Nu är jag ikapp, och känner att jag förstår det vi jobbar med. Vi vill båda tacka för hur du har gjort med planeringen på kursplanering.se – det har hjälpt mycket.”

Ungefär så var det som eleven sa. Då blev jag dubbelt glad.

(Så här ser planeringen ut, för den som är nyfiken.)

Annonser

Förståelse. Och färdighet.

När jag planerar eller utvärderar mitt arbete som mattelärare har jag flera gånger kommit tillbaka till att eleverna måste förstå matten. Och de måste också ha stabila färdigheter i hantverket att använda matten.

En elev som inte har förståelse för matten kommer aldrig att kunna tolka verkliga situationer i mattetermer, formulera samband och ekvationer, eller hitta sätt att kombinera olika begrepp och metoder för att lösa problem. För den som inte förstår matematiken kommer den aldrig att bli mer meningsfull än sudoku.

Men det räcker inte att man förstår hur matematiska begrepp hänger ihop. Inte om man faktiskt vill använda matten. Då behövs det också att man kan hantera och bearbeta matematiska formuleringar – de som de flesta skulle kalla ”räkna” (även om det ryms mycket mer än bara aritmetik). Läs mer

I den bästa av världar

För några dagar sedan sa jag till en kollega att man borde försöka formulera hur perfekta förutsättningar för ens arbete skulle se ut – bara för att man ska veta lite bättre vad man borde sikta mot.

Här är ett försök att göra det, i mer eller mindre strukturerad form. Önskningarna nedan gäller bara förutsättningarna för hur vi lärare arbetar – inte vad man förväntar sig från eleverna. Läs mer

Övning för blivande mattelärare: översiktsplanera ett avsnitt

Här är en till praktisk övning för blivande mattelärare. Den är flera steg mer krävande än den förra uppgiften, så på en verklig lärarutbildning skulle man säkert ha flera övningar som liknar den första innan man ger sig på den här.

Uppgift: Gör ett upplägg för avsnittet om exponentialekvationer

Du ska göra en översiktlig planering för avsnittet om logaritmer och exponentialekvationer i kursen matematik 2b. Du har totalt tolv 60-minuterslektioner till förfogande.

Din planering ska innehålla:

  • rubriker för de moment du delar upp avsnittet i, samt hur många lektioner du planerar för varje moment
  • för varje moment: pedagogiska målsättningar (vad eleverna ska kunna efter momentet), sammanfattat i ett par meningar eller en punktlista
  • för varje moment: en eller ett par korta kommentar om pedagogiska upplägget, exempelvis “genomgång och sedan enskilt arbete med utdelade uppgifter”, “exempeluppgift och sedan gemensamma diskussioner” eller “fokus på att redovisa problemuppgifter tydligt” samt anteckningar om eventuella läxor för eleverna
  • för varje moment: anteckningar om vilket material (om något) som du som lärare måste förbereda inför momentet, exempelvis lista över utvalda övningsuppgifter, anteckningar för genomgång eller extramaterial att dela ut till eleverna
  • för avsnittet som helhet: anteckningar om vilka moment du tror kommer att vara jobbigast för eleverna

Planeringarna kommer att diskuteras i grupper om fyra, och vi kommer sedan att ha en gemensam diskussion där vi tar upp likheter och skillnader i planeringarna, samt diskuterar de svårigheter vi upplevt. I de gemensamma diskussionerna finns två verksamma mattelärare med.

Läs mer

Övning för blivande mattelärare: planera och genomföra en lektion

Jag har tidigare skrivit att jag är glad att jag valde den lärarutbildning jag gjorde (vid Linnéuniversitetet). Den ställde höga krav och jag lärde mig mycket. Men liksom alla andra lärarutbildningar jag har hört talas om var den inriktad på metaperspektiv – inte praktiskt arbete i klassrummet.

Här är en övning som jag tror att blivande mattelärare kan ha nytta av. Jag hoppas på att kunna följa upp den med fler, konkreta, övningar.

Uppgift: Planera och genomföra lektion på temat kvadreringsreglerna

Du ska planera och sedan (inför dina kurskompisar) genomföra en lektion med förutsättningarna nedan. Du har totalt 2×60 minuter för det här momentet – du ska genomföra första lektionen, och i slutet av passet redovisa upplägg för den andra. Den andra lektionen ska du sedan bearbeta efter de synpunkter du får från klassen. Läs mer

Kursplanering.se firar 1000+ resurser

Webbplatsen kursplanering.se är två saker: Ett verktyg för att sköta kursplaneringar, och en bank för att dela resurser för undervisning. Idag är det dags att fira, för nu finns det fler än 1000 resurser på sajten.

I den här bloggposten finns lite reflektioner om vad kursplanering.se är, varför det verkar gå rätt bra för sajten, och vart den är på väg.

Läs mer

En del bra resurser för matte 2b

I dagarna börjar en ny mattelärare på Rudbeck, vilket ju är jättekul. Jag är ansvarig för matte 2b, och istället för att maila material till bara den nya läraren tänkte jag lägga upp en liten samling här. Hoppas att de kan vara till nytta för fler. Kommentarer är förstås välkomna, som alltid.

Användbart för flera ämnen

  • Flödesschema för problemlösning: Skapat för att hjälpa elever som lätt fastnar i problemuppgifter i matte, men det är tänkt att metoderna ska vara användbara i andra ämnen – och även utanför skolan.

Användbart för flera mattekurser

Användbart bara för matte 2b

Den som kontaktar mig kan också få tag på diagnoser att köra vid kursstart, men de lägger jag inte ut öppet på nätet.