En idé för att träna både färdigheter och förmågor

Jag läser just nu Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag. Boken känns välskriven och är än så länge klart värd att läsa. (Jag är på kapitel 3 av 10.)

Redan i kapitel 1 blev jag, som så många gånger tidigare, provocerad av hur det betonas att eleverna ska få träna förmågorna som hör till ämnet – och att centrala innehållet ”liksom kommer med på köpet”. En dag ska jag samla mina tankar om dessa frustrationer och skriva en rätt lång och rätt syrlig bloggpost. Men den dagen är inte idag.

Istället tänkte jag skriva ner en tanke som jag fick, som kanske kan hjälpa elever att både förstå och träna procedurfärdigheter och träna förmågan att kommunicera. Samtidigt som jag som lärare kanske kan spara lite tid.

Idén är att när nya procedurer introduceras får eleverna 3–5 handskrivna exempel på redovisningar av steg i den proceduren, som de ska läsa igenom och kommentera. Det första exemplet tänker jag ska vara överdrivet tydligt, som ett exempel i boken. De övriga ska innehålla både slarvigt redovisade procedurer (eventuellt även räknefel) och exemplariska och kortfattade redovisningar.

Jag tänker att eleverna ska hitta bättre och sämre aspekter i exemplen, och samtidigt repetera hur proceduren går till. Förmodligen ska de diskutera bättre/sämre sidor med varandra, och kanske har vi diskussioner i helklass också.

Får se om/när jag får tid att testa. Vore kul.

EDIT: Nu har jag läst klart boken, och min uppfattning är fortfarande att den är klart värd att läsa. Den är praktisk och jordnära, och hjälpte mig att reflektera över ett antal viktiga frågor. (Fast den är också märkligt dyr.)

Annonser

Förståelse. Och färdighet.

När jag planerar eller utvärderar mitt arbete som mattelärare har jag flera gånger kommit tillbaka till att eleverna måste förstå matten. Och de måste också ha stabila färdigheter i hantverket att använda matten.

En elev som inte har förståelse för matten kommer aldrig att kunna tolka verkliga situationer i mattetermer, formulera samband och ekvationer, eller hitta sätt att kombinera olika begrepp och metoder för att lösa problem. För den som inte förstår matematiken kommer den aldrig att bli mer meningsfull än sudoku.

Men det räcker inte att man förstår hur matematiska begrepp hänger ihop. Inte om man faktiskt vill använda matten. Då behövs det också att man kan hantera och bearbeta matematiska formuleringar – de som de flesta skulle kalla ”räkna” (även om det ryms mycket mer än bara aritmetik). Läs mer

Planera mattekurs del 3: Jobba första vändan, och utvärdera

De senaste dagarna har jag jobbat med det procedurhäfte jag nämnt tidigare: För varje procedur jag tycker ingår i matte 2b gör jag en steg för steg-beskrivning, till exempel hitta riktningskoefficienten för en rät linje, eller använda konjugatregeln för att faktorisera uttryck.

Idag kom jag över lite bättre uppkoppling än tidigare, och kunde därför börja experimentera med WikiBooks. Nu finns början på en bok för matte 2b, och jag har börjat föra in mina procedurrecept. Det har varit klart användbart att faktiskt använda WikiBooks; jag är säker på att det kommer att göra det lättare för mig att planera hur jag vill (eller inte vill) använda den plattformen i höst.

Under tiden jag jobbat har jag också insett jag borde göra en annan lista, för att komplettera mina visioner: En lista med saker som jag behöver innan jag startar undervisningen. Tiden går, och det kommer mer och mer att vara den listan som styr vad jag jobbar med.

Jag gillar att skriva ner min arbetsprocess. Att sätta ord på mina tankar hjälper mig att lära.

Färdighetslistor för matte 2b och 2c

färdighetslista, exempel

Jag och ett antal kollegor har jobbat med ”färdighetslistor” för matte 2b och 2c. Det är förteckningar över standardfärdigheter man ska/bör ha efter kursens slut. Tanken är att de ska användas för kursdiagnoser ett par veckor innan kursprov, för att ge både elever och lärare en överblick av läget.

Listorna håller på att bli klara, och det vore jätteintressant att få höra andra lärares kommentarer om innehållet – både vad gäller vilka färdigheter som är överflödiga/saknas, och hur viktiga de bedöms.

Jag tror att listor som dessa kan vara användbara både för elever och lärare, och om våra försök faller väl ut hoppas jag kunna göra liknande listor för fler kurser.

Listorna går att nå här:

(Observera att de här listorna bara täcker vad som kallas procedurer i kursplanerna, och inte gör anspråk på något annat.)

Har du kommentarer ger jag gärna möjlighet att kommentera/redigera i dokumentet – ge mig din mailadress så ordnar jag det. Eller så kan du skriva saker här.