Preparandkurs: tre tankar

Det verkar som att vi kommer att få köra en preparandkurs på min skola i höst. Allt är inte klart, och det kan fortfarande krångla med elevers och lärares scheman, men om allt går vägen kommer samtliga elever som börjar samhällsprogrammet, humanistprogrammet och estetiska programmet att skriva en diagnos under de första skoldagarna. De elever som visar sig ha problem med basfärdigheter i räkning kommer att läsa en förberedande kurs under första tredjedelen av läsåret. Under de sista två tredjedelarna kommer alla elever att läsa matte 1. Tillsammans.

Det känns skitbra.

Och processen fram hit har väckt en del tankar.

Läs mer

Annonser