Upprop: Inkludera alternativ till pq-formeln i formelbladet för nationella prov

Short version: Om du håller med om att pq-formeln borde få konkurrens i formelbladet för nationella prov får du mycket gärna skriva ditt namn och din skola i en kommentar till den här bloggposten.

andragradslösning


Läs mer

Annonser