Peer review-tidskrift för lärare?

Den här idén kan ju inte vara ny, men jag fick den här om dagen och jag tycker att den förtjänar att skrivas ner.

I forskarvärlden finns tidskrifter där forskningsresultat publiceras, efter att metod och en del andra saker blivit granskade av (för skribenten okända) forskarkollegor. Jag tycker att det låter klart genomförbart att ha något liknande i lärarvärlden.

Det skulle i så fall vara en tidskrift där lärare (och kanske andra) presenterar lektionsmaterial, upplägg för undervisning och annat material som är vettigt att dela med sig av. Det granskas av 3–4 kollegor som undervisar i samma åldrar och samma ämnen, så att materialet är sunt ur pedagogiskt och läroplansmässigt perspektiv.

Förmodligen är det också rimligt att ha krav på att materialet ska ha använts i praktiken, och att reflektioner från detta finns med. (Däremot behöver det inte ha testats och funnits perfekt, eftersom sånt material är svårt att hitta.)

Givetvis skulle allt vara tillgängligt under open access. Och förmodligen skulle det handla om en digital tidskrift (bank?), eftersom en hel del bra material produceras i format som inte funkar att trycka på papper.

Igen: Knappast en ny idé, men ändå.

Annonser

En del bra resurser för matte 2b

I dagarna börjar en ny mattelärare på Rudbeck, vilket ju är jättekul. Jag är ansvarig för matte 2b, och istället för att maila material till bara den nya läraren tänkte jag lägga upp en liten samling här. Hoppas att de kan vara till nytta för fler. Kommentarer är förstås välkomna, som alltid.

Användbart för flera ämnen

  • Flödesschema för problemlösning: Skapat för att hjälpa elever som lätt fastnar i problemuppgifter i matte, men det är tänkt att metoderna ska vara användbara i andra ämnen – och även utanför skolan.

Användbart för flera mattekurser

Användbart bara för matte 2b

Den som kontaktar mig kan också få tag på diagnoser att köra vid kursstart, men de lägger jag inte ut öppet på nätet.

Ny webbplats: kursplanering.se

I början av januari lanserade jag en webbplats som heter kursplanering.se. Det är dels ett verktyg för att göra och sköta kursplaneringar, dels en bank för att dela ut resurser som är användbara i undervisning.

Jag tänkte skriva några ord om hur kursplanering.se blev till, och varför webbplatsen finns över huvud taget. Läs mer