Fler lärare, tack!

Min fru träffade här om dagen en tidigare kollega; en civilingenjör som bland annat jobbar med frågor som har med vattenrening att göra. Bland många andra saker berättade kollegan att hon länge funderat på att bli lärare.

Jag tror att det finns massor med högkompetenta människor i Sverige som funderat/funderar på att bli lärare, och det vore grymt om fler av dem faktiskt blev det. Så här hade det kunnat funka:

  • Intensiv lärarutbildning under tre terminer, då man får någon form av grundläggande lön. (Jorå, det finns yrken där man blir anställd och sedan utbildning!)
  • Statligt lönestöd under de första åren som lärare, med (säg) 5000 kr första året och sedan en tusenlapp lägre varje år efter det.
  • Ett begränsat antal sådana utbildningsplatser varje år/termin. Kanske 500 eller nåt. I de lärarkategorier där det saknas flest.

Lärare är ett av de bästa yrkena, och det behövs fler.

Annonser

En paradox med lärande och lärarutbildning

De allra flesta lärare skulle hålla med om påståenden som ”alla kan lära sig matte”. Det ingår mer eller mindre explicit i lärarens yrkesroll att inte bara tycka, utan också veta att de allra flesta kan lära sig det allra mesta om man bara arbetar på rätt sätt och har tillräckligt med tid.

Ett lite kärvare påstående är exempelvis ”alla kan bli bra på matte 4”. (Matte 4 är den fjärde mattekursen på gymnasiet, och finns vad jag vet bara som krav för ordentligt tekniska högskoleutbildningar som civilingenjörsprogram.) Läs mer

Ett problem i skolan: lågt söktryck till lärarutbildning

Den svenska skolan fungerar bra: Den är gratis, har många engagerade elever/lärare/personal, och bidrar till ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Men det finns ett antal saker som borde fungera bättre. En sådan sak är att det är få som söker till lärarutbildningar – något som både är symptom på att något är fel, och ett problem i sig.

Symptomen

Det var över ett år sedan som DN skrev att det räcker att ha 0,1 på högskoleprovet för att komma in på en del lärarutbildningar, och påståendet har sedan följts upp och bekräftats i ett par omgångar. Av de som antas är det ungefär var sjätte som hoppar av, vilket ibland förklaras med att många söker lärarutbildning som andra- eller tredjehandsval. Många lärarutbildningar fyller inte utbildningsplatserna. Till detta kan man lägga att varannan lärare överväger att lämna yrket (enligt en enkät från Lärarförbundet samt Skolverkets attitydundersökning).

Det känns inte förhastat att säga att läraryrket har relativt låg attraktionskraft. Läs mer

Tips till dig som funderar på att bli lärare

Idag igår hade jag glädjen att luncha med Viktor – en kille som läst teknisk fysik, jobbat ett antal år inom industri (även utomlands), och nu har sök och kommit in på en kompletterande lärarutbildning. Han verkar engagerad och intresserad av skola och utbildning, vilket om inte annat bekräftas av att han hörde av sig för att fråga om han fick bjuda på lunch och fråga mig om läraryrket.

Strax innan jag mötte Viktor pratade jag 5–10 minuter med Ruth från Greenpeace, som har starkt engagemang i skolfrågor, två föräldrar som är lärare, och inte tänkte att hon ska bli lärare.

Båda dessa mötena fick mig att vilja skriva samman en lista med blandade tips till de som är på väg att, eller funderar på att bli, lärare.

Man får ta listan för vad den är: En massa tips från en hyperambitiös person som varit matte- och fysiklärare på gymnasiet i två år, på en stor kommunal skola med högt söktryck. Huruvida tipsen är generaliserbara till andra situationer lämnar jag till läsaren att bedöma.

Läs mer

Övning för blivande mattelärare: översiktsplanera ett avsnitt

Här är en till praktisk övning för blivande mattelärare. Den är flera steg mer krävande än den förra uppgiften, så på en verklig lärarutbildning skulle man säkert ha flera övningar som liknar den första innan man ger sig på den här.

Uppgift: Gör ett upplägg för avsnittet om exponentialekvationer

Du ska göra en översiktlig planering för avsnittet om logaritmer och exponentialekvationer i kursen matematik 2b. Du har totalt tolv 60-minuterslektioner till förfogande.

Din planering ska innehålla:

  • rubriker för de moment du delar upp avsnittet i, samt hur många lektioner du planerar för varje moment
  • för varje moment: pedagogiska målsättningar (vad eleverna ska kunna efter momentet), sammanfattat i ett par meningar eller en punktlista
  • för varje moment: en eller ett par korta kommentar om pedagogiska upplägget, exempelvis “genomgång och sedan enskilt arbete med utdelade uppgifter”, “exempeluppgift och sedan gemensamma diskussioner” eller “fokus på att redovisa problemuppgifter tydligt” samt anteckningar om eventuella läxor för eleverna
  • för varje moment: anteckningar om vilket material (om något) som du som lärare måste förbereda inför momentet, exempelvis lista över utvalda övningsuppgifter, anteckningar för genomgång eller extramaterial att dela ut till eleverna
  • för avsnittet som helhet: anteckningar om vilka moment du tror kommer att vara jobbigast för eleverna

Planeringarna kommer att diskuteras i grupper om fyra, och vi kommer sedan att ha en gemensam diskussion där vi tar upp likheter och skillnader i planeringarna, samt diskuterar de svårigheter vi upplevt. I de gemensamma diskussionerna finns två verksamma mattelärare med.

Läs mer

Övning för blivande mattelärare: planera och genomföra en lektion

Jag har tidigare skrivit att jag är glad att jag valde den lärarutbildning jag gjorde (vid Linnéuniversitetet). Den ställde höga krav och jag lärde mig mycket. Men liksom alla andra lärarutbildningar jag har hört talas om var den inriktad på metaperspektiv – inte praktiskt arbete i klassrummet.

Här är en övning som jag tror att blivande mattelärare kan ha nytta av. Jag hoppas på att kunna följa upp den med fler, konkreta, övningar.

Uppgift: Planera och genomföra lektion på temat kvadreringsreglerna

Du ska planera och sedan (inför dina kurskompisar) genomföra en lektion med förutsättningarna nedan. Du har totalt 2×60 minuter för det här momentet – du ska genomföra första lektionen, och i slutet av passet redovisa upplägg för den andra. Den andra lektionen ska du sedan bearbeta efter de synpunkter du får från klassen. Läs mer

Att lära sig saker, på riktigt

Jag håller på att läsa boken Thinking, Fast and Slow, och den är skitbra. På flera plan. Jag vill rekommendera lärarutbildare att ta med den i listan över kurslitteratur – säg åt studenterna att läsa den och skriva upp tio tankar den väcker om lärande och undervisning.

Avsnittet jag läser just nu är som gjort för lärare. Det handlar om hur vi kan få en massa kunskap, och ändå inte lära oss nånting alls. Jag ska göra ett blekt försök sammanfatta det som sägs. Läs mer