Vad Vänsterpartiets partiprogram säger om skola och utbildning

Det är inlägget är en del i min serie om vad partiprogrammen säger om skola och utbildning. Först är relevanta utdrag ur partiprogrammet (eller motsvarande) där jag markerat sådant som jag tycker är meningsfulla ställningstaganden, sedan mina egna kommentarer och reflektioner. Du kan hitta samtliga partiprogram på kursplanering.se, om du vill läsa dem i sin helhet.

Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiets partiprogram har inte något avsnitt som handlar om skola och utbildning – utdragen nedan kommer från flera olika delar av partiprogrammet. Det finns ett separat utbildningspolitiskt program, men i de här inläggen har jag valt att fokusera på partiprogrammen.

Klassförtrycket yttrar sig främst i ojämlikhet vad gäller makt och inflytande i samhället. Arbetarklassen har även generellt sett lägre materiell levnadsstandard, drabbas hårdare av ohälsa och arbetsskador och har inte samma tillgång till kultur och utbildning. Arbetarklassens barn och barn till fattiga drabbas av detta mer än andra barn.

[…]

Skillnader i utbildning, boendemiljö och arbetssituation skapar skiktningar inom arbetarklassen. Många människor står under mycket långt tid helt utanför arbetsmarknaden.

[…]

I Sverige yttrar sig rasismen dels i misshandel, förföljelser och trakasserier, dels i sådant som den ojämlika tillgången på, eller villkoren för, arbete, utbildning, inkomst, bostad, och politisk representation. Diskriminering av människor på grund av utseende eller ursprung är förbjuden antingen den är medveten eller ej, men utgör trots det en del av samhällslivet.

I Sverige, liksom i många andra europeiska länder, har rasistiska strukturer gjort att klassamhället fått en etnisk skiktning. Makt, inflytande och materiell levnadsstandard är idag ojämnt fördelade mellan etniskt segregerade bostadsområden. Det gäller även tillgången till, och villkoren för, välfärd, utbildning och privat service.

[…]

Heteronormen – den norm som ser heterosexualiteten som både naturlig och önskvärd – innebär osynliggörande och utanförskap för många människor och skapar och befäster fördomar. Inom utbildning, vård, näringsliv och rättsväsende måste kunskaperna i HBT-frågor öka.

[…]

Tjänsteproduktionens andel av ekonomin växer. I takt med att produktionen av industrivaror automatiseras blir arbetsintensiva verksamheter som vård, omsorg och utbildning relativt sett dyrare att producera. För att dessa tjänster inte skall reserveras för en liten elit måste samhällets gemensamma resurser också användas för vårt gemensamma bästa. Den offentliga sektorn kommer att kräva en större del av den samlade nationalprodukten. Denna utveckling leder obönhörligen till konflikter med kapitalet.

[…]

Utbildning, forskning, omsorg, vård, bostäder, kollektivtrafik och kultur är alla centrala ansvarsområden för den offentliga sektorn. Verksamheterna skall formas av en politik inriktad på demokratisering, jämställdhet, solidaritet och en ekologiskt hållbar utveckling. Behoven, inte betalningsförmågan skall vara avgörande. Privatiseringar och entreprenader innebär därför ett allvarligt hot mot den offentliga sektorns grundidé.

[…]

För att kunna ta tillvara sina intressen och påverka samhällsutvecklingen måste alla ha rätt och möjlighet till en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Utbildningen är ett verktyg för personlig utveckling, jämställdhet och samhällelig demokratisering. Den är ett gemensamt ansvar och skall stå fri från privata vinstintressen.

[…]

En generell välfärd och en utbyggd offentlig sektor är viktiga faktorer för att bryta kvinnors underordning. […] Den insikten måste prägla samhällslivets olika områden, som utbildningsväsende, stadsplanering och rättssystem, och leda till konkreta åtgärder.

[…]

Andra medel för att minska de sociala klyftorna är en progressiv utbildnings- och kulturpolitik och en regionalpolitik som ger likvärdiga möjligheter i hela landet. Högskolan skall byggas ut såväl vad gäller antalet platser som regionalt. Studiemedlen skall höjas. Alla har rätt till kunskap och bildning. Vars och ens möjlighet att få en god utbildning ska säkerställas i en offentligt driven, avgiftsfri och betygsfri skola.

Mina tankar och reflektioner

Det är intressant att se ett partiprogram som inte är strukturerad efter de traditionella sakfrågorna, även om det gör det lite svårare att hitta vad programmet säger om skola. (Jag reagerar också på det rätt provokativa språk som partiprogrammet använder.)

Av det jag hittade om skola och utbildning är det framförallt avskaffande av friskolor som sticker ut. Frågan om avskaffande av betyg ser jag mer som ett ideologiskt ställningstagande än något man kommer att försöka driva igenom i praktiken.

Utöver detta är det tydligt att Vänsterpartiet ser skola och utbildning i ett sammanhang av klyftor och ojämlikheter i samhället. Partiprogrammet handlar mer om hur skola påverkar samhället, än hur skolan ska fungera.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s