Att ge en viss klass mer tid för ett prov

Tänk dig följande: Klass A och klass B skriver samma matteprov – antingen för olika lärare eller vid olika tidpunkter. Provet är anpassat efter 60 minuter, men det visar sig att en del elever har svårt att hinna med provet på den tiden. För klass B finns det möjlighet att låta de elever som vill sitta en stund längre, men den möjligheten finns inte för klass A.

Är det rätt eller fel att ge klass B förlängd provtid?

Mitt svar på den frågan är att det är inte bara ok, utan bra att göra det.

Meningen med att ha ett prov är att elever ska få chans att visa vad de kan. Om det finns 5 elever i vardera klass som inte hinner med det på 60 minuter så är det totalt 10 elever som blir missbedömda på provet. Om jag kan förlänga provtiden för klass B är det bara 5 elever som blir missbedömda (om man bortser från alla andra faktorer som kan begränsa elever i provsituationer), vilket enligt mig är ett klart bättre läge.

Argumentet mot att ge klass B mer tid är att elever i A-klassen känner sig missgynnade, och att de av en slump inte fick chans att visa vad de kan. Det är förstås tråkigt, och jag som lärare ska förstås anstränga mig för att ge alla elever (i både A- och B-klassen) möjlighet att visa vad de kan även vid andra tillfällen.

Men för mig känns det jättekonstigt att inte ge B-klassen bättre möjligheter att visa vad de kan, bara för att jag inte kan göra samma sak för alla elever.

Rätt eller fel?

PS: På nationella prov kan man inte resonera på samma sätt, eftersom de inte bara är till för att bedöma elevernas kunskaper, utan även att jämföra olika elevers resultat med varandra. Med olika förutsättningar i olika klasser är det mycket svårare att jämföra resultaten.

Annonser

2 thoughts on “Att ge en viss klass mer tid för ett prov

 1. Tänker att jag bedömer vad eleven kan, inte vad den kan mer eller mindre än övriga elever. Tid kvittar därför lite för mig vid småproven. Ännu mer så när matriserna blir mer välanvända och man kanske inte sätter ut betyg på delprov längre eller använder sig av poänggränser. (Annars är resonemanget ”Du hade två C och ett A – därför blir det C i kursen” väldigt lätt att hamna i och då kanske provtid spelat roll.) Jag låter elever dra över i rimlig mån om det behövs på mina prov.

  MEN! Ett av de viktigaste (om inte det var det allra viktigaste?) kriteriet för hur man är en bra lärare enligt elever är att man är rättvis. Jag vill gärna att elever skall tycka att jag är bra så långt det är möjligt, dels för mitt egos skull, men än mer för att då tror jag att jag får mer av deras uppmärksamhet. Därför känns det viktigt för mig att försöka vara så rättvis jag kan.

  I detta fall hade jag inte sagt till någon av klasserna något om förlängd provtid. På pappret hade det inte stått något om provtid. Jag anpassar provet för en timme för mig själv. När timmen har gått hade jag konstaterat att det är dags att sätta punkt. Behöver någon avsluta sina formuleringar går det bra. Så brukar det ge sig av sig självt. I klass A vet de säkert att de har en tid att passa och de lämnar in. Annars hänvisar jag till den tiden och säger att det är dags att packa ihop för xx skull. I klass B kanske någon dröjer lite extra. Fine. Är det sen nån elev som klagar på orättvisan i det får man väl då hänvisa till sitt tänk kring matriserna och att varje enskilt prov inte är hela världen. Har man ont om tid på ett prov kanske man har mer tid på ett annat? Visar man själv på en avslappnad inställning till provtiden tror jag att eleverna inte heller tycker att det är en stor grej efter hand.

 2. Jag fick ett svar från Skolverket! (Men det säger inte så mycket.)

  Varken läxor, läxförhör eller prov finns reglerat i skollagen eller förordningarna. Det finns alltså inte regler om hur många prov eller läxor man skall ha, när eller hur prov och läxor ska utformas i skolan. Vid betygssättning ska läraren använda sig av allt tillgängligt underlag. Läraren ska även planera undervisningen utifrån de nationella kursplanerna. I läroplanen står anges att läraren ska planera undervisningen tillsammans med eleverna samt att eleverna ska ha ett verkligt inflytande på arbetssätt och innehållet i undervisningen.

  Här kan du läsa Skolverkets frågor och svar vad gäller underlag för betyg: http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/underlag-for-betyg-1.174310

  Skolverket kan informera om regleringar skolans författningar men inte ta ställning i det enskilda fallet.

  Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08 – 52733200.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s