Att bryta mot kursplanen

I mitt förra inlägg skrev jag en del om hur jag vill jobba med bedömning av prov, bedömning av elevers kunskaper i allmänhet, och hur jag vill använda (ganska stora) bedömningsmatriser för att ge feedback till eleverna.

I processen med att ta fram den bedömningsmatrisen bestämde jag mig för att, åtminstone delvis, bryta mot de kunskapskrav som står i kursplanen. Jag tänkte att det kan vara värt några närmare kommentarer, för att förklara hur jag tänker.

Först vill jag säga att jag verkligen har försökt att följa kunskapskraven i kursplanen. De är min utgångspunkt, och där det bara är rimligt avspeglar mina bedömningsmatriser vad som står i kursplanen (eller i alla fall min tolkning av den). Men i vissa fall är det som står i kursplanen inte rimligt.

  • För betyget E krävs bland annat att eleven hanterar ”några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet”. Om man exempelvis tittar på kursen 2b kan man identifiera procedurer/standarduppgifter som att (1) lösa linjära ekvationssystem, (2) använda kvadrerings- och konjugatregler, (3) använda likformighet för att hitta mått i figurer, (4) lösa andragradsekvationer, (5) hitta enkla lägesmått från ett statistiskt material, (6) skapa diagram, (7) rita grafer för enklare funktioner för hand, (8) tolka linjära funktioner/ekvationer från exempelvis text eller tabeller och (9) hantera räkneregler för potenser. Jag hittade lika många procedurer till som jag anser är en nödvändig del av matte 2b, och ytterligare dubbelt så många som tydligt ingår i kursen men inte är lika viktiga. En elev som hanterar ”några” av dessa med ”viss säkerhet” har enligt mig inte lärt sig tillräckligt i kursen, punkt slut. Så istället valde jag att sätta gränsen vid att hantera alla essentiella procedurer med viss säkerhet.
  • För betyget E krävs också att eleven uttrycker sig ”med inslag av matematiska symboler och andra representationer”. Om man tolkar detta bokstavligt räcker det att en elev slänger in ett likamed-tecken lite här och var, eller för den delen använder siffror. Jag har istället valt att säga att E-nivå kräver att eleven ”använder grundläggande matematisk notation och andra representationer med viss säkerhet”, och att detta ska gälla för alla essentiella begrepp i kursen.
  • För tre kvaliteter har jag helt strukit kunskapskraven för A-nivå. Det gäller de ”mjukare” kvaliteterna begreppsförståelse, resonemang/redovisning och relevans. I dessa fall kunde jag inte hitta något konkret sätt att skilja exempelvis nyanserade beskrivningar (A-nivå) från de utförliga (C-nivå), och jag bestämde mig därför för att stryka den skillnaden. En elev som når C-nivå i relevans, till exempel, har automatiskt nått A-nivå, och när det handlar om kursbetyg är det de andra kvaliteterna som kommer att avgöra vilket betyg det blir.

Med de ändringar jag gjort kan man hävda att ribban höjts för E, och sänkts för A. Jag tycker att en sådan ändring skulle vara ganska olycklig, och även om det på ytan ser ut som att jag tryckt samman betygsgränserna skulle jag säga att i praktiken är det inte så.

De kraven jag skrivit ner stämmer bättre med vad man som lärare egentligen förväntar sig för de olika betygsstegen. Av vad jag vet är det få lärare som följer kunskapskraven i kursplanen till punkt och pricka, och kanske kan mina omformulerade krav bättre avspegla hur betygen faktiskt sätts.  (Detta är en förhoppning som jag inte har speciellt mycket data för att stödja.)

Men den stora poängen är att kraven (imho) blivit avsevärt tydligare. Det betyder att både lärare och elever har bättre möjlighet att se vad man faktiskt behöver kunna vid kursens slut, och hur eleven ligger till gentemot det. Man kan se att en elev ännu inte har koll på kvadrerings- och konjugatregler, eller att en elev är bra på att lösa standarduppgifter men nästan helt saknar begreppsförståelse. Eller att det en elev framförallt behöver satsa på för att få A är att ha tydligare redovisningar.

Eftersom jag ännu inte satt några betyg med hjälp av mina omformulerade krav är det svårt att veta hur de kommer att fungera mot slutet av kursen. Jag misstänker att några krav kommer att behöva omformuleras, och misstänker redan att C-kraven för begreppsförståelse och A-kraven för standarduppgifter inte borde ändras en del. Men så är det med nya metoder – man får utvärdera och förbättra. Med lite tur kommer vi att vara flera lärare som jobbar tillsammans. Säg till om du är intresserad.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s